O nas


Nasza placówka funkcjonuje od września 2015r. Od początku naszego istnienia bazujemy na ideach, w imię których powstała sieć Przedszkoli Małego Kopernika.
Chcemy tworzyć miejsca, w których dziecko będzie czuło się ważne, akceptowane, rozumiane, szanowane i szczęśliwe. Budowanie poczucia własnej wartości jest fundamentem każdego kolejnego etapu życiowego, stąd tak ważne jest indywidualne rozpatrywanie potrzeb dziecka. Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i chcemy, aby ono również miało tę świadomość. Staramy się nauczyć naszych podopiecznych zasad współżycia społecznego, jednak z zachowaniem indywidualnych cech jednostki. 
Uważamy, że samodzielność również jest elementem budującym poczucie własnej wartości, toteż pozwalamy na jej rozwijanie.  Każda nowo nabyta umiejętność to mały-wielki sukces w oczach dziecka.
Dążymy do tego, aby rozbudzać w dzieciach zainteresowanie światem poprzez zabawę i doświadczenia. Wierzymy, że najtrwalsza wiedza to ta, którą zdobywamy nieświadomie. Dbamy o to, by zapewnić dzieciom dostatek różnorodnych aktywności dostosowanych do ich potrzeb.
Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu, dlatego program naszego przedszkola nastawiony jest na aktywność. Przedszkolaki działają, tworzą, poznają i odczuwają- ich żywiołem jest zabawa. Adekwatnym określeniem, które towarzyszy naszej codzienności są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”. 
Nasze przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele w codziennej pracy stosują m.in. programy oparte na metodach:
    • „Dziecięcej matematyki” - Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, 
    • Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
    • „Terapii ręki” i wielu innych 

Kładziemy duży nacisk na współpracę z Rodzicami oraz ich zaangażowanie w życie przedszkola. W naszej placówce  funkcjonuje Rada Rodziców, która wspomaga nas  m.in. w działalnościach dydaktyczno-wychowawczych. Realizujemy również spotkania „Rodzice – Dzieciom”, podczas których rodzice wcielają się w rolę ekspertów, prezentując swój zawód, pasję, hobby, a także czytają ulubione bajki.
Współpracujemy również ze środowiskami lokalnymi, Spółdzielnią Mieszkaniową Służew nad Dolinką, Służewskim Domem Kultury, Narodowym Instytutem Audiowizualnym,   oraz służbami porządku publicznego zakresie ciekawych spotkań i wycieczek.Kontakt

Telefon

+48 732 584 004

Adres

Publiczne Przedszkole Małego Kopernika (Mokotów)
02-743 Warszawa, ul. Batuty 7B

Numer rachunku bankowego:
85 1050 1012 1000 0090 8021 2336

Adres email

mokotow@malykopernik.pl